Gebruik van Redekundig.nl
Door het gebruik van Redekundig.nl (Dienst) accepteer je (Gebruiker) de volgende gebruiksvoorwaarden.

De (intellectuele eigendoms)rechten op deze Dienst berusten bij Veenentaal (Licentiegever) en/of diens licentiegevers. Als Gebruiker heb je het recht de Dienst in het redelijke te gebruiken voor priv├ęgebruik, onderzoek en/of onderwijs. Neem voor ieder ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot gebruik met winstoogmerk, contact op met Licentiegever.

Licentiegever geeft geen garantie dat deze Dienst vrij is van fouten, onvolkomenheden of gebreken, en/of kan worden gebruikt voor bepaalde specifieke doeleinden. Licentiegever is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze Dienst, het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze Dienst, en/of fouten, onvolkomenheden, beperkingen of gebreken in deze Dienst.

Licentiegever stelt naamsvermelding op prijs. Zo kun je verwijzen naar Redekundig.nl:
Veenentaal. (). Redekundig.nl: hulpmiddel voor redekundig en taalkundig ontleden. www.redekundig.nl. Geraadpleegd op .